Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni (EDMK) har i 12 år arbejdet sammen med UU-vejledere og sagsbehandlere i hele Hovedstadsregionen, med henblik på at løse en række uddannelsesopgaver for gruppen af unge med særlige behov.                                                                                                                       I de sidste to år har EDMK’ s samarbejdspartnere efterspurgt en fleksibel model for faglig opkvalificering, kompetenceudvikling, erhvervsrettet uddannelse og brobygning for den voksende gruppe af unge, der ikke kan komme i uddannelse eller job af forskellige årsager.

 

Der er et stort behov for et fleksibelt personligt tilrettelagt tilbud, der omfatter alt fra kortere kompetenceudvikling og faglig opkvalificering, til kortere eller længere uddannelsesforløb med erhvervssigte, samt brobygning til ordinært arbejde. Et tilbud der indeholder kompetenceafklaring, arbejdstræning, skolefaglig opkvalificering, ekstern og intern praktik og specifik erhvervsrettet jobtræning og uddannelse.

EDMK har derfor under målsætningen: “Kortest mulig vej til job eller uddannelse”, udar-bejdet konceptet Job- og Uddannelseskompagniet (JUK), der indeholder disse tilbud. Læs mere om tilbuddets indhold på de følgende sider.

 

Job- og uddannelseskompagniet (JUK) er en selvstændig afdeling af Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni.                                                                                                                                         JUK har til huse i selvstændige lokaler i Hillerød centrum, i gåafstand fra Hillerød Station. JUK har praktikpladser i hele Hovedstadsregionen. Der er gjort en speciel indsats for at skabe praktikpladser, der er indstillet på at imødekomme den unges personlige behov for indkøring og forståelse af personlige vanskeligheder.

JUK har ansat en fuldtids praktik- og netværkskoordinator, der sikrer et tæt samarbejde mellem den unge, praktikpladsen og JUK.

 

 

De lokale organisationer og det lokale erhvervsliv i Nordsjælland har givet udtryk for vilje til at være med til at udvikle praktiktilbud og en job - imødekommenhed, der skal være med til at sikre de unge en fremtidig brobygning til ordinært arbejde.

Alle unge vil på JUK have sikkerhed for praktikpladser og arbejdstræning inden for for de fagspecifikke områder, som  JUK tilbyder. I de tilfælde hvor den unge ikke har mulighed for at opfylde en ekstern praktikplads krav, vil de interne praktikpladser på EDMK’ s værksteder, lydstudier og skolefaciliteter sikre, at også unge med omfattende personlige vanskeligheder, kan få reel arbejdstræning og uddannelse i mesterlære regi.

 

For at sikre en høj faglig og pædagogisk kvalitet i tilbuddene, har JUK sat et max. for ind-skrivning af elever. JUK vil, ved begyndelsen af hvert kvartal, kunne modtage max. 10 elever.

 

Alle elever vil efter de første tre måneder deltage i den personlige evaluering i samarbejde med den visiterende kommune og JUK. Formålet med denne evaluering er dels at evaluere de første tre måneders forløb, dels at fastlægge behovet for eventuel yderligere uddannelse og praktik på JUK eller evt. brobygning til job eller ordinær uddannelse andet sted.

 

 

 

JUK modtager kun elever, der er motiverede for at komme i uddannelse og arbejde.

 

JUK starter indskrivning af elever pr. 1. april 2015.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Ole Hummelgaard

Uddannelseschef

Job og Uddannelseskompagniet - Telefon: 48240500 - Email: info@joboguddannelseskompagniet.dk - 3400 Hillerød